Tanult fizikai mennyiségek táblázatai


I. félév

NeveJeleM.e. (SI)TipusaIránya
Idõtsskalár
ElmozdulássmvektorA kiindulási ponttól a végpont felé
Sebességvm/svektorAz elmozdulás irányába mutat
Gyorsulásam/s2vektorA sebesség irányába mutat
Tömegmkgskalár
TérfogatVm3skalár
Sûrûségρ (olv.:ró)g/cm3skalár
LendületIkgm/svektorA sebesség irányával egyezik meg
ErõFN=kgm/s2vektorA gyorsulás irányával egyezik meg
ErõkarkmvektorA forgástengelytõl az erõ felé mutat
Centripetális erõFcpNvektorA kör középpontja felé mutat
Magassághmskalár
Rugó megnyúlásxmvektorIránya szabadon választható
ForgatónyomatékMNmvektorMerõleges az erõre és az erõkarra is
Szabadesési gyorsulásgm/s2vektorA Föld középpontja felé. Függõlegesen lefele.
SúlyerõGNvektorA Föld középpontja felé. Függõlegesen lefele.
Surlódási együtthatóμ (olv.: mû) skalár
MunkaWJ=Nmskalár
TeljesítményPW=J/sskalár
Kerületi sebességvkm/svektorÉritõ irányú
PeriodusidõTsskalár
Szögelfordulásφ (olv.: fi)fok, radskalár
EnergiaEJskalár
Hatásfokη (olv.: éta)%skalár
Centripetális gyorsulásacpm/s2vektorA kör középpontja felé mutat.
Fordulatszámn1/sskalár
Szögsebességω (olv. omega)1/sskalár

II. félév


NeveJeleMért.egys. (SI)TipusaIránya
KitérésxmvektorA mozgás irányába mutat
AmplitúdóAmskalár
Fázisφ (olv. fi)fokskalár
Rezgésszámnskalár
FrekvenciafHzskalár
Hullámhosszλ (olv. lambda)mskalár
TöltésQCskalár
Coulomb erõFcNvektorA pozitív töltéstol a negatív töltés felé mutat
Elektromos erõtérEN/CvektorAz E vonalak érintojének irányába mutat.
Elektromos fluxusΨ (olv. nagy pszi)Nm2/Cskalár
FeszültségUABVvektorA pontból B pontba mutat.
PotenciálUAVvektorA nulla szinttol az A pont felé mutat.
Effektív feszültségUeffV
Maximális feszültségUmaxV
ÁramerõsségIAvektorA pozitív töltések elmozdulásának irányába, ellentétes az elektronok mozgásának irányával.
Effektív áramIeffA
Maximális áramImaxA
EllenállásRΩ (olv. nagy omega)skalár
KapacitásCFskalár
Önindukciós együtthatóLH
Fajlagos ellenállásρ (olv.:ró)Ωmskalár
Induktív ellenállásXLΩ (olv. nagy omega)
Kapacitív ellenállásXCΩ (olv. nagy omega)
ImpedanciaZΩ (olv. nagy omega)vektorgeometriai szerkesztéssel adható meg
Mágneses indukcióBT=kg/(As2)vektorA B vonalak érintojének irányába mutat. Az É pólustól a D felé.
Mágneses fluxusΦ (olv. nagy fi)Wbskalár

III. félév


NeveJeleM.e. (SI)Megjegyzés
HõmérséklettC
Abszolút hõmérsékletTK
NyomáspPa
TérfogatVdm3
Ideális gázállandóR8,314 J/(K*mol)
Mólszámnmol
Tömegmg
MóltömegMg/mol
Belsõ energiaEJSzokták U-val is jelölni.
QJ
Térfogati munkaWJ
EntrópiaSJ/K
FajhõcJ/(kg K)
OlvadáshõLoJ/kg
PárolgáshõLpJ/kg
Lineáris hõtágulási együtthatóα (olv. alfa)1/ C
Térfogati hõtágulási együtthatóβ (olv. béta)1/ C
Energiakvantumε (olv. epszilon)J
FrekvenciafHz
Hullámhosszλ (olv. lambda)m
Fõkvantumszámn 1 vagy 1-nél nagyobb egész szám
Mellék kvantumszáml 0, vagy pozitív egész szám
Mágneses kvantumszámm egész szám
Spin kvantumszáms 1/2 vagy – 1/2
Fénysebességckm/s
TömegszámA A=Z+N Nukleonszámnak is szokták mondani.
ProtonszámZ
NeutronszámN
Felezési idõt1/2év ; s
AktivitásABq
DózisDSv=J/kg
Fényév 1 fé = 1016 m
Parsec Ps1 ps = 3,26 fé
Csillagászati egységCse= Nap-Föld távolság = 150 000 000 km